UNION ALL SELECT ‘qkqzq’||’WOjhmJncdbgHfWrtHtbAlGHiAEzkQYXPgRbxkmul’||’qvvzq’,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16– Vtzu